Informatiebijeenkomst maakt duidelijk: A50-project leeft in omgeving

Ruim 130 belangstellenden bezochten op dinsdag 5 juli de inloopbijeenkomst van het project MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In buurthuis VidiReo in Ravenstein kregen zij informatie over de vijf oplossingsrichtingen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die tot en met 1 augustus ter inzage lag. Mensen konden bovendien hun zorgen uitten en vragen kwijt aan medewerkers van het project. Ook was het mogelijk om ter plekke een zienswijze in te dienen bij een onafhankelijke notulist.

Vijf kansrijke oplossingen

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg zelf en de aansluitende wegen. De drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt ook voor meer ongevallen. In totaal zijn er 10 mogelijke oplossingen uitgewerkt voor deze problemen. Hiervan zijn, na een eerste beoordeling op verkeers- en milieueffecten en kosten, 5 kansrijke oplossingen overgebleven. Deelnemers aan de informatiebijeenkomst kregen in woord en beeld uitleg over deze 5 oplossingen:

•          2x3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef

•          2x3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef en een spitsstrook tussen de knooppunten Bankhoef en Ewijk

•          2x3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk

•          2x4 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef en 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Bankhoef en Ewijk.

•          2x3 rijstroken tussen knooppunt Paalgraven en de brug bij Ravenstein, 2x4 rijstroken tussen aansluiting Ravenstein en knooppunt Bankhoef en 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Bankhoef en Ewijk.

De overgebleven oplossingen worden de komende periode uitgebreid onderzocht en beoordeeld op de gevolgen voor de doorstroming en veiligheid van het verkeer, de kosten, de gevolgen voor het milieu en de effecten op de leefomgeving, zo vertelden projectmedewerkers.

Geen eenrichtingsverkeer

De belangstellenden, een mix van bestuurders en bewoners, lieten van zich horen. Ideeën voor een tunnel onder de Maas bij Ravenstein in plaats van een nieuwe brug. Ook toonden ze zich bezorgd over geluidshinder en de drukte op de weg. Mensen konden ter plekke hun mening over de plannen laten vastleggen door een notulist. Deze worden in de vervolgfase van de verkenning door het project meegenomen als zienswijze.