A50: Commissie m.e.r. vraagt aandacht voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast

Onderzoek de gevolgen op de leefomgeving van alle oplossingsrichtingen en eventuele  aanpassingen aan de A50 tussen Ewijk en Paalgraven. En breng  de effecten op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast goed in beeld. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De minister had de Commissie om advies gevraagd over wat er in ieder geval in het milieueffectrapport moet staan van het project MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Dit milieueffectrapport onderzoekt de gevolgen voor het milieu van de verschillende kansrijke oplossingen voor de A50. De uitkomsten van het milieueffectrapport zijn belangrijk bij de keuze van het alternatief dat het project verder zal uitwerken in de planuitwerking: het voorkeursalternatief.

Advies

De Commissie vraagt aandacht voor de geluidsoverlast, omdat de A50 langs een aantal dorpskernen ligt. De weg geeft daarbij plaatselijk veel geluidhinder. De luchtkwaliteit is belangrijk voor diezelfde omwonenden, maar ook voor de natuur langs de weg. ‘Onderzoek met welke maatregelen een zo goed mogelijk ontwerp van de weg leidt tot zo min mogelijk gevolgen voor de leefomgeving: zowel wat luchtkwaliteit als geluid betreft’. Dit advies geeft de Commissie mee aan de minister.

De Commissie adviseert de minister verder om te onderzoeken of de uitgangspunten van de verkeersmodellen nog kloppen die het project heeft gebruikt. Werk de doelstellingen voor verkeersveiligheid zo concreet mogelijk uit, is een ander advies. Het project neemt de adviezen van de Commissie m.e.r. mee bij het opstellen van het milieueffectrapport.

Bekijk hier het advies van de Commissie m.e.r..