Stikstofdossier: werk aan MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven gaat door

Er is een tekort aan mensen om voor alle infrastructuurprojecten de stikstofberekeningen uit te voeren. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat er 11 projecten zijn die voorrang krijgen bij het opstellen van stikstofberekeningen en het beoordelen van mogelijke effecten hiervan op de natuur.

De 11 projecten die voorrang krijgen zijn projecten die in de planuitwerkingsfase zitten, en/of een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de verkeersveiligheid, al ver zijn uitgewerkt, een bijdrage leveren aan het oplossen van een groot fileknelpunt en waarvoor voldoende geld beschikbaar is. Voor projecten in de verkenningsfase heeft de minister besloten dat deze projecten de verkenning kunnen afmaken.

Omdat het stikstofonderzoek in de verkenningsfase globaler is dan de uitgebreide berekeningen in de planuitwerkingsfase, is de inzet van mensen in de verkenning op dit onderwerp minder groot. Voor de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven betekent dit dat het project volgens planning door kan gaan. De verwachting is dat eind 2023 een (voorlopig) voorkeursalternatief in beeld is. Nadat de Minister een voorkeursbesluit heeft genomen, wordt bekeken hoe de planuitwerkingsfase wordt opgepakt