A50: Samen voor duurzaamheid

Waar liggen kansen voor duurzaamheid in het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven? Om die vraag draaide een online bijeenkomst op donderdag 27 januari 2022. Deelnemers van (lokale) overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kwamen in een Duurzaamheidssessie tot veel interessante suggesties.

In groepjes brachten de deelnemers in kaart welke (natuur-)kwaliteiten er zijn in het gebied rond het project en welke impact het project heeft op deze kwaliteiten. Ze formuleerden ook kansen op duurzaamheidsgebied en kwamen tot een gezamenlijk beeld waar in het vervolg van het project de focus op moet komen te liggen. Hierbij keken de deelnemers naar een breed scala aan onderwerpen. Bijvoorbeeld mogelijkheden op het gebied van energie, het gebruik van duurzame materialen en biodiversiteit, maar ook op het terrein van welzijn, bereikbaarheid en vestigingsklimaat.

Project als aanjager

Geluidsschermen en/of geluidswallen met zonneschermen. Bomen planten naast de verbrede snelweg. Ruimte voor een busbaan. Een materialenpaspoort inzetten om het hergebruik van materialen te bevorderen. Het zijn enkele voorbeelden van kansen die deelnemers zagen op en langs de A50. Maar er was ook oog voor een bredere blik zoals investeringen in het spoor tussen Nijmegen en Eindhoven en kansen voor natuurcompensatie door boeren in de omgeving. Mocht het project een 2x4-oplossing gaan uitwerken, dan kan de grotere ruimteclaim op agrarisch land, mogelijk aanjager zijn voor een betere verdeling van landbouwgronden. Bovendien zagen de deelnemers meekoppelkansen voor een snelfietsroute tussen Oss en Wijchen/Nijmegen. Er werd ook aandacht gevraagd voor de gevolgen die het project mogelijk kan hebben voor de dieren in het gebied, waaronder dassen en otters en voor ontwikkelingen zoals een mogelijk nieuw zonnepark vlakbij knooppunt Bankhoef.

Vervolg

Voor realisatie van een meekoppelkans is co-financiering een voorwaarde. Daarom zal het project bij meekoppelkansen ook kijken welke partijen willen betalen voor de realisatie van deze kansen. De komende periode wordt in kaart gebracht welke mogelijke duurzaamheidsstappen en mogelijke meekoppelkansen kansrijk zijn om verder mee te nemen in het project. Dit moet leiden tot een duidelijke duurzaamheidsambitie voor het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.