A2 Deil-Vught

De A2 is heel belangrijk voor de afwikkeling van het verkeer tussen Amsterdam,  Eindhoven en Maastricht. Ook is de weg belangrijk voor de bereikbaarheid van Rivierenland, BrabantStad en de regio Nijmegen. Het toenemende verkeer zorgt ervoor dat die bereikbaarheid steeds verder onder druk komt te staan.

Doel van de verkenning

Doel van de verkenning is het oplossen van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Daarvoor zal de doorstroming in beide richtingen verbeterd moeten worden. Dit versterkt de betrouwbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van het gebied.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 4 juni 2018 de Startbeslissing voor de verkenning getekend. Dat was de start voor een onderzoek naar een flinke verbetering van de doorstroming op de A2 tussen Deil en Vught op de langere termijn. De minister en de regionale partners willen hiermee voorkomen dat de A2 in de toekomst in de top-10 van dagelijkse files komt te staan.

Wat doen we in de verkenning?

In de verkenning  onderzoeken we nut en noodzaak van een verbreding van de A2.

Er worden verschillende alternatieven onderzocht, waaronder een verbreding tot twee keer vier en twee keer vijf rijstroken (nu: twee keer drie). Ook wordt gekeken naar oplossingen zonder nieuwe infrastructuur zoals toepassen van smart mobility. De aanpak van het traject Deil – Vught richt zich ook op alle aansluitingen en knooppunten (o.a. knooppunt Deil) en op de bruggen over de Waal en de Maas.

Betrokkenheid van burgers en andere belanghebbenden heeft een belangrijke plaats.

De Verkenning eindigt met een Voorkeursbeslissing van de Minister. Met die variant gaan we verder. Waarschijnlijk wordt deze beslissing eind 2021 genomen.

Meer informatie vindt u op de website van de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught.