MIRT-verkenning Oude Lijn in beeld

(Het logo van MoVe Oude lijn. Beeldtitel: MIRT-verkenning oude lijn. Rechtsonder in beeld staat het logo van MoVe Oude Lijn. Een animatie. Voice-over.)

RUSTIGE MUZIEK

De zuidelijke Randstad is één van de drukste regio's van Nederland en groeit nog altijd. 
Dat betekent dat ook het aantal woningen en kantoren groeit. 
Die groei vindt plaats in de steden zo houden we het buitengebied zo groen mogelijk. 
Als er meer mensen wonen en werken in een regio, is het belangrijk dat zij zich makkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen. 
Daarom wordt de komende jaren het spoorsysteem tussen de steden 
Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Schiedam en Dordrecht verbeterd, 
of te wel: de Oude Lijn.
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS, ProRail 
en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht 
verkennen nu mogelijkheden om vier nieuwe stations te bouwen,
vier bestaande stations te verbeteren en meer treinen te laten rijden.
Een unieke, maar ingewikkelde opgave. 
Want het is best een puzzel alle gebieden en partijen met hun eigen opgaven, ideeën en oplossingen te verbinden.
Het gemeenschappelijke doel is helder: 
een toegankelijk, leefbaar en prettig gebied voor iedereen die hier werkt en leeft.   
Om de juiste keuzes voor het gebied te kunnen maken, doen we een MIRT-verkenning. 
Tijdens deze verkenning onderzoeken we de maatregelen die de groei van woon- en werklocaties in de regio mogelijk maken. 
Die verkenning zal naar verwachting nog twee jaar duren.
Samen nadenken over wonen, leven en werken over tien tot vijftien jaar, is best spannend. 
Zeker omdat alle puzzelstukjes straks in elkaar moeten vallen in dit grote, dichtbevolkte gebied. 
Met elkaar kunnen we die puzzel voor de toekomst leggen. 
Wij zijn er klaar voor. Jij ook?    

(De logo's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS, ProRail, Leiden, Den Haag, de gemeente Schiedam, de gemeente Rotterdam en Dordrecht. Beeldtekst: Wij zijn er klaar voor. Jij ook? https://www.move-rdh.nl/projecten/oude+lijn+en+ov-knopen/default.aspx.)