N35: Startbeslissing MIRT Verkenning is ondertekend

Minister Harbers ondertekent startbeslissing MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal
Partners verkennen oplossingen voor betere doorstroming en verkeersveiligheid
Vandaag ondertekende Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing voor de MIRT verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal. De ondertekening betekent dat het ministerie en regionale partners op zoek gaan naar oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor de N35. Door het vele verkeer in combinatie met de vele kruispunten met beperkt aantal opstelstroken op de N35 zijn er veel files en is er een groter risico op verkeersongevallen.

N35: Startbeslissing N35 is ondertekend

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is blij met de start van de verkenning. “De rijksweg N35 is van grote economische betekenis voor de provincie Overijssel. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt samen met de regio om te starten met deze verkenning. Het is me dan ook een genoegen de startbeslissing te ondertekenen. Ik zie er naar uit om met dit project in goede samenwerking bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de regio.”

Gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel ziet de ondertekening van de startbeslissing als een nieuwe, grote stap in een voor Overijssel zeer belangrijk dossier. “De N35 is een belangrijke verbinding tussen de twee groeiregio’s Zwolle en Twente, met in het verlengde de regio Münster. Dus ook internationaal van betekenis. Wij zijn daarom verheugd dat de Minister prioriteit geeft aan de N35 door hier ook persoonlijk aanwezig te zijn om mét ons de startbeslissing te ondertekenen.” 

Onderzoek naar alternatieven
In de verkenning onderzoeken het ministerie en de provincie Overijssel samen met de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en ProRail maatregelen die hier een oplossing voor kunnen bieden. In ieder geval drie alternatieven worden onderzocht waarbij het, naast de N35 en de parallelwegen, ook gaat om maatregelen voor langzaam verkeer zoals landbouwverkeer, fietsers en voetgangers. De drie alternatieven die worden onderzocht zijn:

1. Een verbeterde inrichting van de weg als 80 km-weg (met 50 km/u in Mariënheem)

2. Een verkenning van een voortzetting van de huidige situatie ter referentie.

3. Het ombouwen van de N35 tussen Wijthmen en Raalte tot een 2x1 stroomweg met een maximum snelheid van 100 km/u met bij Mariënheem een rondweg met een ongelijkvloerse spoorkruising en worden twee kruisingen gelijkvloers verbeterd (bij Ommerweg en Tunnelweg). Voor deze variant is door de minister en de provincie een voorkeur uitgesproken.

Planning

Het ministerie en de provincie hebben ieder €100 miljoen gereserveerd voor de maatregelen. De provincie en het ministerie zijn allebei opdrachtgever. De verkenning gaat naar verwachting ruim twee jaar duren. Nu de startbeslissing begin 2022 genomen is, zal de verkenning, die veel onderzoek vergt, halverwege 2024 afgerond kunnen worden. Daarna komt de planuitwerking, die duurt 2-3 jaar. De voorbereiding van de aanleg en de aanleg zelf staat dan gepland voor de periode 2026 – 2031.  

SB N35 Ondertekening Mark Harbers en Bert Boerman
Beeld: ©Kleine-WDOD
Minister Mark Habers en Bert Boerman ondertekenen met de gemeenten Dalfsen, Hellendoorn en Raalte en ProRail en WDOD de startbeslissing N35 MIRT Verkenning.