Participatieplan MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

In het Participatieplan wordt beschrijven hoe we invulling willen geven aan de participatie en communicatie als onderdeel van de MIRT Verkenning N35 Wijthmen – Nijverdal.