Zijn de voorgestelde maatregelen (2x1) voldoende om de knelpunten in doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

In de verkenning wordt dit onderzocht. De verwachting is dat de voorgestelde maatregelen zullen leiden tot een veel betere doorstroming en verkeersveiligheid dan bij de huidige inrichting van de weg.