Wordt er rekening gehouden met oversteken voor langzaam verkeer, zoals met de bestaande tunneltjes?

Ja, de verbetering van de oversteekbaarheid is één van de doelen, de oversteken voor langzaam verkeer (ook voor voetgangers) worden in de verkenning onderzocht.