A50: We gaan meer thuiswerken en als we naar kantoor gaan, steeds meer buiten de spits reizen; is een verbreding van de A50 dan nog wel nodig?

Op dit moment zien we inderdaad dat mensen meer verspreid over de dag rijden. De lange-termijn-effecten (2040) van COVID-19 zijn echter nog onzeker. De A50 stond voor de pandemie standaard in de File top-10 en COVID-19 zal die problematiek niet aanzienlijk verminderen. De verwachting is dat de druk op de A50 op de lange termijn nog meer toeneemt. Dit komt enerzijds  omdat de bevolking groeit en er meer huizen bijkomen. Anderzijds is de A50 een belangrijke noord-zuid verbinding voor onder andere goederentransport, en met een groeiende economie verwachten we ook hierom een toename van verkeer. En los van het verbeteren van de doorstroming op de A50 worden er ook maatregelen onderzocht om de verkeersveiligheid te verbeteren op het traject Ewijk Bankhoef Paalgraven.