Wat kan er voor 200 miljoen gerealiseerd worden?

Rijk en regio hebben eind 2020 afgesproken om beiden 100 miljoen te reserveren. Dit is in totaal 200 miljoen voor zowel voor de verbetering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid als voor de doorstroming op de weg. Op dit moment wordt gedacht aan maatregelen die uitgaan van een stroomweg met 2 rijbanen (één rijstrook per richting, 2x1) tussen Wijthmen en Raalte (tot kruispunt Bos). Daarnaast kijken we naar een stroomweg om de kern van Mariënheem heen, met een ongelijkvloerse spoorkruising, plus het gelijkvloers aanpassen van twee kruispunten (te weten: N35/N348 Ommerweg en de N35/Tunnelweg).