A50: Wat is de planning van het project?

Het project kent de onderstaande planning:

2021

Start verkenning

2023

Voorkeursalternatief vaststellen

2023

Start planuitwerking

2026

Einde planuitwerking

2027

Start realisatiefase

Deze planning kan nog veranderen.