Wat betekent een inrichting als stroomweg?

Een stroomweg is een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/u. Een stroomweg heeft daarnaast gescheiden rijbanen (met 2x1 of 2x2 rijstroken), ongelijkvloerse aansluitingen op gebiedsontsluitingswegen en ongelijkvloerse oversteken van lokale wegen. Er is een beperkt aantal ongelijkvloerse aansluitingen en mogelijkheden tot ongelijkvloers oversteken. Het lokale gemotoriseerd verkeer rijdt dan vaak via parallelle routes of parallelwegen naar de ongelijkvloerse aansluitingen en oversteken. De locatie van de ongelijkvloerse oversteken voor langzaam verkeer worden meegenomen bij de uitwerking van de wegontwerpen.