A50: Wat beschrijft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft:

  1. Het ‘waarom' van het project;
  2. De kansrijke oplossingsrichtingen;
  3. Hoe de kansrijke oplossingsrichtingen worden beoordeeld en afgewogen om te komen tot een advies voor een voorkeursalternatief.

Bent u benieuwd naar wat er allemaal in een NRD kan staan, kijk dan hier:

Inhoud van een notitie over reikwijdte en detailniveau: wat neemt u mee, en waar hangt dit vanaf? - Kenniscentrum InfoMil

Het NRD gaat deze zomer ter inzage. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen.