A50: Wanneer kan ik een zienswijze indienen tijdens de MIRT-verkenning?

Als u gebruik maakt van de A50 of in de omgeving van de A50 woont, dan kunt u via deze website reageren op het project. Wilt u een formele zienswijze indienen dan kunt u in 2022 kennis nemen van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NKO staat nog eens het probleem uitgelegd en wordt beschreven welke oplossingsrichtingen we wel en niet verder gaan uitwerken. In de NRD staat op welke manier de kansrijke oplossingsrichtingen (o.a. op milieueffecten) worden onderzocht. Op het NRD is het mogelijk om formeel in te spreken. De NRD wordt ook aan de commissie m.e.r. voor advies neergelegd.