Waarom wordt er nog onderzoek gedaan naar een alternatief: de gebiedsontsluitingsweg met een rijsnelheid van max. 80 km/uur?

Dit is één van de te onderzoeken alternatieven. Het alternatief doet mee omdat het in een verkenning gebruikelijk is een nul-plus-alternatief mee te nemen. We verwachten overigens dat ook in dit alternatief de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op kruispunten zal verbeteren.