Waarom is niet gekozen voor een 2x2 autoweg tussen Wijthmen en Nijverdal?

De kosten voor een 2x2 autoweg op dit hele traject vallen ver buiten het budget van 200 miljoen dat het Rijk en de provincie in 2020 hebben gereserveerd. Rijk en regio hebben daarom in het BO MIRT 2020 gekozen voor een gefaseerde en adaptieve aanpak om naar een eindbeeld voor de N35 toe te gaan. Dit toekomstbeeld wordt uitgewerkt in de verkenning. Daarbij wordt uitgegaan van het wegbeeld van een regionale stroomweg, waarbij de aanpak een toekomstige uitbreiding naar 2x2 rijstroken nog mogelijk maakt.