A50: Waarin verschilt een MER in de Verkenningsfase met een MER in de Planuitwerkingsfase?

Het Milieueffectrapport (MER) in de Verkenningsfase brengt de milieu-effecten in beeld van de kansrijke oplossingsrichtingen. Deze informatie is van belang bij het maken van de keuze voor het  Voorkeursalternatief.

Het MER in de Verkenningsfase is veel minder gedetailleerd het MER dat wordt opgesteld in de Planuitwerkingsfase. In de Verkenningsfase geeft het MER informatie óf er maatregelen nodig zijn en geeft een beeld van de omvang van de milieueffecten. Het MER in de Planuitwerkingsfase geeft een gedetailleerd inzicht in de milieu-effecten en wélke maatregelen op welke locaties nodig zijn. Dit MER vormt mede de onderbouwing van het (Ontwerp-)Tracébesluit.