Komt er een Nationaal Park in dit gebied? Hoe raakt dat aan deze plannen?

Het huidige Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug (35 km2) ligt ten zuiden van N35. Tot eind 2022 loopt een oriëntatietraject om het Nationaal Park op te schalen (ca. 600 km2). De N35 zal in dat geval het Nationaal Park nieuwe stijl gaan doorsnijden. Mochten er raakvlakken zijn, dan bekijken we of dat gevolgen heeft de voor de plannen met de N35.