A50: Kijken jullie ook breder dan het aanpassen van een stuk snelweg?

Naast de oplossingen uit de MIRT-verkenning zijn er nog extra maatregelen die positief bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio op de korte, middellange en lange termijn. Deze werken de provincies Gelderland en Noord-Brabant met de rijksoverheid, betrokken gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit. Dit gebeurt in een strategische agenda met gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak voor de corridor A50 Nijmegen-Eindhoven. Deze kijkt naast het verbeteren van de bereikbaarheid voor auto- en vrachtverkeer bijvoorbeeld ook naar het verduurzamen van dit verkeer en de inzet van openbaar vervoer en fiets. Er vindt nauwe afstemming plaats tussen de MIRT verkenning A50 en de strategische agenda/mobiliteitsaanpak.