Kan het landbouwverkeer over de Maasbrug via de dijk ontsloten worden?

Voor de afwikkeling van het landbouwverkeer rondom Niftrik en Ravenstein is de plaatselijke wegbeheerder (de gemeente) verantwoordelijk. Vanuit de ‘Mobiliteitsaanpak corridor A50’ onderzoekt de Groene Metropoolregio de mogelijkheid voor een snelfietsroute. Tijdens de verkenning (en later in de planuitwerkingsfase) gaan wij met de gemeente en de Groene Metropoolregio in overleg over de beste aansluiting en ontsluitingsroute over de Maas van het fiets- en landbouwverkeer. Hiervoor is het eerst nodig dat er meer duidelijkheid is over het ontwerp van de weg en de brug over de Maas