Hoe kan de omgeving meedenken in het project?

Ieders inbreng telt mee, alle belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om inbreng te leveren of mee te denken. Zo wordt er een meedenk- en klankbordgroep ingesteld voor vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Als de startbeslissing genomen is, komt op de website een participatieplan met meer informatie over de mogelijkheden voor iedereen om inbreng of reacties te leveren.
Individuele belanghebbenden kunnen contact opnemen met, of mailen naar de omgevingsmanager van het project of naar

mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl.

Informatie over het project komt op de website

MIRT N35 Wijthmen-Nijverdal | MIRT trajecten