A50: Hoe houden jullie rekening met ontwikkelingen in de omgeving?

Plannen die al vastgesteld zijn nemen we mee in de verkenning. Deze plannen zijn ook verwerkt in de verkeerscijfers waarmee we rekenen. In de analysefase van de MIRT-verkenning geven we in de gebiedsanalyse een beschrijving van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Plannen die nog niet formeel zijn vastgesteld, maar die wel potentieel veel invloed kunnen hebben op de toekomstige verkeerscijfers en daarmee de mogelijke oplossingen, brengen we in beeld.