Hoe gaat het verder met maatregelen ná Nijverdal tot aan de A35 (toekomstperspectief)?

Die maatregelen horen niet bij deze verkenning. Ze zijn onderdeel van de planuitwerking voor de N35 Nijverdal-Wierden. Het uitgangspunt voor dat stuk van de N35 is een stroomweg met 2x2 rijstroken en een snelheid van 100 km/uur. Er wordt een nieuw Tracébesluit voorbereid.