A50: Hoe gaat het project om met betrekking tot stikstof?

Het kabinet heeft in de zomer van 2021 besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag van verschillende emissiebronnen in alle sectoren een maximale rekenafstand van 25 kilometer te hanteren. In 2022 komt hiervoor een nieuw rekenmodel beschikbaar. Het is op dit moment niet inzichtelijk wat de impact is voor het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website Home | Aanpak Stikstof