Het huidige ontwerp is onveilig voor de uitwerking van knooppunt Raalte in relatie tot fietsverkeer? Hoe kom je tot een integraal ontwerp?

Dat is onderdeel van de planstudie voor knooppunt Raalte. De verkenning neemt de uitkomst daarvan weer mee.