A50: Hoe gaat het project om met betrekking tot fijnstof?

Voor de uitstoot van fijnstof spelen er twee ontwikkelingen die van belang zijn voor het project. Enerzijds neemt de hoeveelheid verkeer in de toekomst (na uitvoering van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven) naar verwachting toe. Door het schoner worden van het wagenpark in de toekomst, onder meer door strengere emissie-eisen en door meer elektrische voertuigen, neemt de uitstoot van verontreinigende stoffen af en zal de luchtkwaliteit ondanks het project verder verbeteren. De winst wordt echter ook weer deels teniet gedaan doordat elektrische auto’s zwaarder zijn en de banden daarmee harder slijten wat ook fijnstof veroorzaakt. Pas zodra bekend is welke oplossingsrichting als Voorkeursalternatief gekozen wordt, kan berekend worden of er sprake van een toename van fijnstof. De waarden mogen nooit hoger zijn dan de norm die wettelijk is vastgesteld.

Een groene geluidswal/geluidscherm – welke begroeid is met bijvoorbeeld klimop – heeft een zeer beperkt effect op het afvangen van  fijnstof. De effectiviteit is sterk afhankelijk van het ontwerp (hoogte, lengte, materiaalgebruik etc.) en omgevingsaspecten zoals de afstand van het scherm/ de wal tot de bron (zoals woningen en scholen) en weersomstandigheden (wind en regen).