Kan er op de plek van de kruising Hagenweg geen tunnel worden aangelegd waarmee al het verkeer inclusief landbouw en vrachtwagens de N35 kan kruisen?

In het BO MIRT alternatief is bij de Hagenweg geen tunnel opgenomen. Het verkeer zal in dat alternatief via het onderliggend wegennet op een andere plek de N35 ongelijkvloers kruisen.