Brief TK Startbeslissing MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

In de brief aan Tweede Kamer biedt de minister de Startbeslissing MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal aan met als bijlage het Onderzoek verkeersveiligheid N35 Wijhtmen-Nijverdal