Bijlage bij startbeslissing Onderzoek verkeersveiligheid n35 wijhtmen-nijverdal

Dit onderzoek geeft inzicht in de verkeersveiligheidsproblematiek op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Hiervoor is de informatie uit bestaande onderzoeken geïnventariseerd. Aanvullend is een schouw uitgevoerd.