Presentatie Klankbordgroep 2 MIRT-verkenning A50

In dit document vindt u de presentatie die is gegeven tijdens de klankbordgroep van de MIRT-verkenning A50 op 14 december 2021.