Nieuwsbrief MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

In deze nieuwsbrief:

Informatieavond MIRT- verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op dinsdag 5 juli 2022 een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 21 juni tot en met 1 augustus 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. Lees meer

Beeld: ©Fotografie Provincie Gelderland

Vragen en antwoorden thema Verkeer

In februari 2022 was de eerste online informatiebijeenkomst van het project MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef- Paalgraven. Belanghebbenden en belangstellenden deelden tijdens de bijeenkomst ruim 300 vragen, zorgen en suggesties over het project. De meeste antwoorden zijn gepubliceerd. In bijgaand document staan de vragen en antwoorden met betrekking tot het thema verkeer.

Beeld: ©Fotografie Provincie Gelderland

Omgeving geïnformeerd over mogelijke oplossingen

Om een goede keuze te maken uit de tien oplossingen die het project A50 MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef-Paalgraven onderzoekt, is de inbreng vanuit de omgeving onmisbaar. Wij zijn daarom de afgelopen periode in gesprek gegaan met belanghebbenden in het projectgebied. Lees meer

Beeld: ©A50

Kansrijke oplossingen

Een oplossing om de capaciteit van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven te vergroten en het aantal ongevallen op dit traject te verminderen: hieraan werkt het project A50 MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In de analysefase van de verkenning zijn tien mogelijke oplossingen op de A50 onderzocht. Op basis van een beoordelingskader wordt aan de bestuurlijke partners en Minister een besluit gevraagd welke van deze mogelijke oplossingen kansrijk zijn om verder te onderzoeken in de beoordelingsfase. Lees meer

Beeld: ©A50