Online informatiebijeenkomst A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Op 8 februari 2022 vindt van 19.00 uur tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst plaats over het project ‘MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven’. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de opgave en welke stappen worden gezet om te komen tot een Voorkeursalternatief. Ook ontvangen wij graag via de chat uw vragen en mening over het project.

Geef je input of stel je vraag via onze interactieve kaart

Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 februari tot en met 18 februari suggesties, aandachtspunten, ideeën of zorgen doorgeven via de interactieve kaart van het projectgebied. Zowel de interactieve kaart als de online informatiebijeenkomst is geen platform voor formele inspraak.

Aanmelden online informatiebijeenkomst

De online informatiebijeenkomst wordt in de vorm van een video-conferentie (Microsoft-Teams) aangeboden. U kunt deelnemen door gebruik te maken van deze link. U heeft geen account nodig. Tijdens de online bijeenkomst is het ook mogelijk om vragen te stellen via de chat. Als u Teams nog niet eerder heeft gebruikt, raden we u aan tijdig (15 minuten van tevoren) op de link te klikken om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Achtergrond

Op 8 oktober 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing getekend. Dit vormde de formele start van het project. De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. In 2019 hebben we daarom een MIRT-onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oplossingen. De MIRT-verkenning werkt deze oplossingen nader uit.

De MIRT-verkenning levert informatie op waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief kan vaststellen. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die we in de volgende fase, de planuitwerking, in detail zullen uitwerken.