A50: In gesprek met de omgeving

Ives van Leth en Bastiaan du Pré zijn als omgevingsmanagers betrokken bij het project A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. De afgelopen tijd hebben zij kennis gemaakt met interne- en externe belanghebbenden in het projectgebied en de wensen en belangen van hen in kaart gebracht.

Voor het project is het belangrijk om te weten wat er speelt in de omgeving en om wensen en belangen van stakeholders in beeld te krijgen. En deze af te wegen en te vertalen naar de opgave om de bereikbaarheid en veiligheid op de A50 te verbeteren. Om dat te bereiken zijn we in overleg met allerlei partijen in de omgeving. Zo spreken we: gemeenten, dorpsraden, GGD ’s,  waterschappen, bedrijventerreinen, ProRail en ZLTO. Die hebben allemaal specifieke belangen, soms over het gehele traject, soms heel lokaal.

De uitkomsten van deze gesprekken worden vastgelegd in een klanteisenspecificatie (KES), waardoor de eisen en wensen van belanghebbenden gedurende het hele project kunnen worden meegenomen. ‘Dat wil niet zeggen dat die eisen ook een-op-een worden verwerkt in het ontwerp,’ zegt Van Leth. ‘Een eis kan ook tegenstrijdig zijn met wet- en regelgeving, niet passen bij de doelstellingen of buiten de scope van het project vallen. We kijken altijd of we iets met een eis of wens kunnen. Vervolgens bepalen we welke eisen we kunnen honoreren (instemmen) en welke we moeten afwijzen, of meenemen naar de volgende fase, de planuitwerking.’ ‘De eerste gesprekken waren vooral bedoeld om kennis te maken,’ zegt du Pré. ‘Om de eerste contouren van het vervolgproces te schetsen en afspraken te maken op welke manier de belanghebbende betrokken blijft bij de MIRT-verkenning. Maar het heeft ons meteen veel inzicht gegeven in de belangen en wensen in de omgeving en daar kunnen we nu al rekening mee houden.’

Op 8 februari organiseert het project een online informatiebijeenkomst. Hierbij kunt u kennismaken en meedenken met het projectteam. Heeft u voor die tijd een dringende vraag of behoefte aan aanvullende informatie? Dan kunt u contact opnemen via het algemene mailadres