A50: Brede blik leidt tot extra oplossingsrichtingen

Lossen de kansrijke oplossingen die we onderzoeken de problemen op voor de A50 tussen Ewijk en Paalgraven? Dat willen we als project natuurlijk weten. Voor het beantwoorden van die vraag heeft het project haar blik verruimd door niet alleen te kijken naar de drie oplossingsrichtingen.

Het vastgestelde MIRT-onderzoek uit 2019 maakt duidelijk dat het aanpassen of verbreden van de A50 een oplossing biedt voor de huidige en toekomstige knelpunten. De uitkomsten staan in de samenvatting van het MIRT-onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten uit het MIRT-onderzoek zijn in de Startbeslissing de volgende 3 kansrijke oplossingen benoemd:

  • verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting tussen knooppunt Bankhoef en afrit/toerit Ravenstein
  • aanleggen van spitsstroken op het traject Bankhoef-Paalgraven
  • verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting op het traject Bankhoef-Paalgraven

Bij deze oplossingsrichtingen ligt de nadruk op het traject tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Uit de geactualiseerde verkeersberekeningen blijkt echter dat een verbreding tussen deze knooppunten niet alle problemen kan oplossen én ook knelpunten veroorzaakt tussen Ewijk en Bankhoef. In deze MIRT-verkenning hebben we ons blikveld verruimd en daarom kijken we nu verder dan alleen de drie oplossingsrichtingen uit de Startbeslissing. We onderzoeken ook oplossingen tussen Ewijk en Paalgraven en een verbreding naar 4 rijstroken per rijrichting (tussen Bankhoef en Paalgraven). Want zo kunnen we beoordelen wat de onderzochte verschillende oplossingsrichtingen in de toekomst betekenen voor de drukte en de verkeersveiligheid op de A50 en de omliggende wegen.